Oświadczenie- A P E L

Jako lekarz dentysta-członek Samorządu Lekarskiego w pełni popieram projekt zmian w ustawie o izbach lekarskich przekazany przez autorów projektu Ministrowi Zdrowia i udostępniony na stronie www.stomatolodzy.org.pl .

Podzielam opinię, że specyfika wykonywania zawodu lekarza dentysty a nade wszystko jego samodzielny status zawodu zaufania publicznego nakazują takie ukształtowanie reprezentacji lekarzy dentystów, aby wszelkie decyzje i działania w ich imieniu odbywały się z decydującym udziałem przedstawicieli wybieranych na każdym poziomie reprezentacji przez śœrodowisko stomatologów.

Tym samym zwracam się do wszelkich organów: Ministra Zdrowia oraz Rządu RP ,władz Samorządu, Posłów i Senatorów o niezwłoczne podjęcie prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy.

styczeń 2017r.

Imię:
Nazwisko:
Numer PWZ: (nie wyświetli się na stronie)
Miejscowość:
Zgadazam się na przetwarzanie moich danych osobowych wyłącznie do celów uwiarygodnienia podpisu pod oświadczeniem

Ostatnio dopisali się

Lp.ImięNazwiskoMiejscowość
1 Marek Staszyk Lubin
2 Małgorzata Polak Wrocław
3 Mateusz Mydlarz Wrocław
4 Roma Bujnowska Wrocław
5 Piotr Napadłek Wrocław
6 Wojciech Kot Nowogrodziec
7 anna Sokolowska Wroclaw
8 Bartłomiej Kozak Wrocław
9 Maria Jakowicz Hendrykowska wrocław
10 Dorota Gryga Wrocław
Pełna lista