Apel

..o lepsze

Prawo

strona 1

PROJEKT USTAWY    |     OPINIA UAM    |   WYSTAPIENIE RPO

Dlaczego zmiany są konieczne?

Szacunek dla prawa

Konstytucja w art.17 zakłada, że w drodze ustawy można nałożyć na obywateli wykonujących szczególne zawody obowiązek uczestniczenia w Samorządzie zawodowym. Kluczowe słowo to „samorząd”. Pomimo, że jesteśmy częścią (mniejszą) samorządu dwuzawodowego , wszelkie decyzje i działania podejmowane wobec nas muszą mieć atrybut „samorządowości”, tzn . być podejmowane z decydującym naszym (stomatologów) udziałem.

Czy to ważne z punktu widzenia praw L.Dentystów?

Tak. Pamiętać trzeba, że izby to nie tylko reprezentacja osób wykonujących zawód. To również działania i decyzje dotyczące pieczy nad właściwym wykonywaniem zawodu. To również obowiazek poddania się uchwałom , a czasem nawet wyrokom sądów lekarskich. To w końcu również obowiązek wnoszenia składki . Przy braku wpływu na obsadę organów izbowych pozbawiamy się też wpływu na jakość pracy Samorządu i tym samym również na poszanowanie naszych praw.

 

Grupa
Samorządowa

Postulat i przekonanie o niezbędności zmian jest udziałem coraz większej liczby pracujących dla izb lekarskich stomatologów.

Prawo

Przez wiele lat postulat zmian zbywano rozmaitymi argumentami mającymi nawet pozory logicznego prawniczego wywodu. Jak jest naprawdę z tym prawem?

Dokumenty

Opinie, Opracowania, Wnioski kierowane do NRL i Krajowego Zjazdu oraz Wystąpienie Generalne Rzecznika Praw Obywatelskich.